iPad apps for 6-8 years old kids : This is my latest iPad project called Oh Mommy - Musical Storybook.


Thursday, April 17, 2008

Animasi - Walk Cycle

Latihan Walk Cycle adalah asas penting sebelum anda menghasilkan animasi yang sukar. Teknik animasi 2D ini menggunakan perisian animasi 2D berasaskan bone, iaitu Anime Studio Pro. Perisian ini meringankan beban animator terutama teknik animasi cell-based. Dengan teknologi ini, kandungan kreatif seperti filem animasi dapat dihasilkan dalam masa singkat.

No comments:

Singing Book for Kids

Singing Book for Kids
ipad apps for kids